Frequently Asked Questions
1
I can not log in to your account - jumps me message !

 Multiple accounts have been logging on from your IP. If u think this is an error, contact us .

From a single IP address, there were more registered accounts - contact support at :  computerservisltd@gmail.com 


 

2
Nemohu se přihlásit ke svému učtu - Vyskakuje mě hláška (okno ) !

 Multiple accounts have been logging on from your IP. If u think this is an error, contact us . 

Z jedné IP adresy,bylo více přihlášených účtů  - Kontaktujte podporu na adrese : computerservisltd@gmail.com 


 

3
I did not get a verification code on my e-mail address !

Your e-mail address is not valid !

Contact support : computerservisltd@gmail.com


 

4
Nepřišel mi ověřovací kód - na E-mail adresu !

Váš email  - je neplatný ! 

Kontaktujte podporu PTC  :  computerservisltd@gmail.com 


 

5
Registration verification code is not working !

Contact support at email  :  computerservisltd@gmail.com


 

6
Ověřovací registrační kód - nefunguje !

Kontaktujte naší podporu na email :   computerservisltd@gmail.com 


 

7
I see no ads !
 • It is running a tool for blocking ads on your computer - ( Stop blocking ads on your site ) !
 • Incorrectly set data on your account - ( Contact your support ) !
 • The ads have been displayed - not passed 24 hours
 • Do you have a duplicate account - into a single account can be displayed advertisements only once every 24 hours.
 • The ads are not  ( Contact your support ) !

 

8
Nemám k dispozici žádné reklamy k výdělku !
 • Máte spušten nástroj (aplikaci ) ve svém počítači pro blokování reklam  (Zastavte blokování reklam na našich stránkách) 
 • Chybně nastavená data ve vašem účtu PTC !   ( Kontaktujte podporu na : computerservisltd@gmail.com ) 
 • Neuběhl ješte 24 hodinový limit pro obnovení reklam !
 • Na jeden účet( jednu IP.adresu ) lze zobrazit reklamy , pouze jednou za 24 hodin.
 • Reklamy nejsou k dispozici !

 

9
I do not count the money in the account balance at the click Referrels !

Referrals money will be credited to your account - until the next day !


 

10
Peníze za od klik Referrels - nemám přičtené !

Peníze Referrels budou připsány na váš úcet - až druhý den !


 

11
What are the limits for purchase and for rent Referrals ?

Based on your current membership - Conditions can be found here :  vstupte


 

12
Jaký jsou limity pro nákup a pronájem Referrels ?
Dle Vašeho aktuálního Členství - Podmínky najdete zde :  vstup  

13
Script me reports that " You have not Viewed 7 Advertisements yesterday," what does that mean ?

Every day is an obligation to inspect at least 7 ads then you get money for your referrals - if you see only 6 ads - during the day, adding more ad !


 

14
Script mi hlásí : " Neprohlédli jste 7 reklam včera " Co to znamená?

Každý den musíte zobrazit nejméně 7 x reklam, aby Vám byly připsány peníze za vaše Referrels !


 

15
How many kinds of membership and how many days and the minimum daily earnings for ads ?

PTC Click Ads offers three types of membership, "STANDARD" and three kinds of "PROFIT " - learn more here :  vstup


 

16
Kolik je druhů členství a za jakých podmínek ?

Ptc Click Ads - nabízí tři  " STANDARDNÍ " členství a tři členství pro " PROFIT " informace - tabulky zde :     vstupte


 

17
What is necessary for conclusion of the employment contract ?

Download your employment contract here :

- Fill out an employment contract - signing your

- Send data (information) about yourself (identity card, driving license, passport) where you will see your full name, date of birth, place of   residence (other data removed)

Send via E-Mail Address : computerservisltd@gmail.com

 


 

18
Co je nezbytné pro uzavření pracovní smlouvy ?

Stáhněte si pracovní smlouvu ZDE  :

- Vyplňte pracovní smlouvu - podepište

- Okopírujte údaje z (občanský průkaz, řidičáku nebo z pasu), kde je vidět vaše celé jméno, datum narození, bydlište (ostatní data - odstraňte,zamažte )

- Pošlete na emailovou adresu : computerservisltd@gmail.com


 

19
What payment processors can I use ?

Currently IN NEW script runs :

 • PAYZA
 • SOLID TRUST PAY
 • PAYPAL

 

20
Jaké platební procesory mohu použíivat ?

Aktuálně zasíláme platby na :

 • PAYPAL
 • PAYZA
 • SOLID TRUST PAY
 • BANKY V CR + SR

 

21
What is the minimum amount for payment ?

The minimum amount for payment, see the table here :   vstupte

 


 

22
Jaké jsou minimální částky pro Výplaty ?

Minimální částky pro výplaty najdete v TABULCE zde :  vstupte 


 

23
How long can I keep my inactive account ?
 • Your account will be closed after 30 days !
 • Reported leave up to 60 days !

After this time your account is closed - without compensation !


 

24
Jak dlouho mohu držet neaktivní učet ?
 • Váš účet bude ODSTRANĚN po 30 dnech Vaší neaktivity !
 • Hlášená dovolená na 60 dní ( ochranna lhůta - nepřijdete o nic ) !

Po uplynutí této doby je váš účet je uzavřený - bez finanční náhrady !


 

25
How do I calculate mandatory activity?

Minimal activity (which is 70% for 2016 -2017) is calculated according to the table and find CONDITIONS : vstupte


 

26
JAK SE VYPOČÍTÁVÁ POVINNÁ AKTIVITA ?

Minimální aktivita (která je 70 % pro rok 2016 -2017 ) se vypočítává dle TABULKY a PODMÍNEK zde :  vstupte


 

 

27
HOW CAN I REMOVE MY INACTIVE REFERRALS ?

Each member of the PTC, may your Direct Referrals and borrowed REMOVE !

 • Car Referrels - is recycled for US $ 0.15 (or extended for 60 to 90 days a discount of 10 to 20%) !
 • Direct Referrels - Member of PTC makes removal of your account fee according to the position MEMBERSHIP !

 

28
Jak lze odebrat moje neaktivní doporučení ( referrels )?

Každy člen PTC ,může svého Přímého a Půjčeného Referrels VYMĚNIT !

 • PŮJČENÝ Referrels - se RECYKLUJE za USD 0,15 (  nebo prodlužuje o 60 až 90 dní ze slevou 10 - 20 % ) !
 • PŘÍMÍ Referrels - Člen PTC provede odstranění ze svého účtu ,za poplatek dle pozice ČLENSTVÍ !

 

29
Where and how - to pay membership, Referrals rent, advertising, etc .. ??

First, a member of PTC transferred the required sum of money from account to Purchase Balance, Balance and then makes a purchase ! 

 SeeHow-to videos (Foru )


 

 

30
Kde a jak - zaplatit Členství,Referrels nájem ,reklamy atd.. ??

Nejdříve člen PTC převede potřebnou finanční částku z Balance účtu do Purchase balance a následně provede nákup !

Viz . Návod : Forum - Video


 

31
It is necessary or mandatory to register in our Forum ?

Yes - according to the conditions TERMS (in the Forum are registered under the same registration Nick (such as PTC Click Ads)  !


 

32
Je nutné či povinné, se zaregistrovat, do našeho Fóra ?

ANO - dle podmínek TERMS ( do Fóra se registrujeme ,pod stejnými registračním NICKEM ( jako u Ptc Click Ads ) ! 


 

33
I am obliged to put in Forums - proof of payment ?

Yes - you are required! Within five days of receipt of payment on your account !

(Who does not fulfill this condition - it will be his next application for payment - refunded back to your membership account).


 

34
Jsem povinen vložit do Fóra - Důkaz Platby ?

Ano - jste povinný ! Do pěti dnů ode dne ,obdržení platby na Váš účet  !

( Kdo nesplní tuto podmínku - bude jeho příští ŽÁDOST o výplatu - REFUNDOVANÁ zpět, na členský účet ) .


 

35
What is the point system?

The point system is part of Ptc Click Ads - function of the system is similar to "refback" (reverse gain) earned points you can convert (transform) into money and make a purchase: MEMBERSHIP, REFERRELS, ADVERTISING !

FURTHER INFORMATION AND COMMISSIONS TABLE HERE :  vstupte

 


 

36
Co je - Bodový systém ?

Bodový systém je součástí Ptc Click Ads  - funkce systému je podobný jak "Ref-back" (zpětný zisk) ,získané body můžete převést (konvertovat) na hotovost a provést nákupy : Členství, REFERRELS, REKLAM atd... !

INFORMACE A TABULKA SYSTÉMU ZDE : vstupte


 

37
MAY THE TERMS AND CONDITIONS CHANGE ?

YES - it is necessary, everything is subordinate to and governed by the " FINANCIAL FUNDS " Ptc Click Ads! When the price for viewing the websites changes or the commissions from your Referrals change, you cannot claim it on any basis. However, we will try to keep the current settings and trend !

 


 

38
MOHOU SE ZMENIT PODMINKY A PRAVIDLA ?

ANO - pokud je to, nezbytně nutné, vše se podřizuje a řídí dle " FANANČNÍCH REZERV " společnosti Computer Servis Ltd ! ( Pokud se změní cena - za zobrazení reklamy nebo odměna za Vaše Referrels či ostatních produktů, nelze to nijak právně nárokovat .)

Společnost se však bude snažit ,udržet trend a nastavení systému tak, aby všeobecně vyhovovalo Členům PTC a Společnosti Computer Servis Ltd !