Frequently Asked Questions
1
I can not log in to your account - jumps me message !

 Multiple accounts have been logging on from your IP. If u think this is an error, contact us .

From a single IP address, there were more registered accounts - contact support at : ptc.jecool.net@gmail.com


 

2
Nemohu se přihlásit ke svému učtu - Vyskakuje mě hláška (okno ) !

 Multiple accounts have been logging on from your IP. If u think this is an error, contact us . 

Z jedné IP adresy,bylo více přihlášených účtů  - Kontaktujte podporu na adrese : ptc.jecool.net@gmail.com


 

3
I did not get a verification code on my e-mail address !

Your e-mail address is not valid !

Contact support : ptc.jecool.net@gmail.com


 

4
Nepřišel mi ověřovací kód - na E-mail adresu !

Váš email  - je neplatný ! 

Kontaktujte podporu PTC  : ptc.jecool.net@gmail.com


 

5
Registration verification code is not working !

Contact support at email  :  ptc.jecool.net@gmail.com


 

6
Ověřovací registrační kód - nefunguje !

Kontaktujte naší podporu na email :   ptc.jecool.net@gmail.com


 

7
I see no ads !
 • It is running a tool for blocking ads on your computer - ( Stop blocking ads on your site ) !
 • Incorrectly set data on your account - ( Contact your support ) !
 • The ads have been displayed - not passed 24 hours
 • Do you have a duplicate account - into a single account can be displayed advertisements only once every 24 hours.
 • The ads are not  ( Contact your support ) !

 

8
Nemám k dispozici žádné reklamy k výdělku !
 • Máte spušten nástroj (aplikaci ) ve svém počítači pro blokování reklam  (Zastavte blokování reklam na našich stránkách) 
 • Chybně nastavená data ve vašem účtu PTC !   ( Kontaktujte podporu na : computerservisltd@gmail.com ) 
 • Neuběhl ješte 24 hodinový limit pro obnovení reklam !
 • Na jeden účet( jednu IP.adresu ) lze zobrazit reklamy , pouze jednou za 24 hodin.
 • Reklamy nejsou k dispozici !

 

9
What payment processors can I use ?

Currently IN NEW script runs :

 • PAYZA
 • SOLID TRUST PAY
 • PAYPAL
 • BANKS
 • SKRIL
 • NETELLER

 

10
Jaké platební procesory mohu použíivat ?

Aktuálně zasíláme platby na :

 • PAYPAL
 • PAYZA
 • SOLID TRUST PAY
 • BANKY
 • SKRIL
 • NETELLER 

 

11
What is the minimum amount for payment ?

Ad system without money. Earnings job and get up to in the second part of " Trading system" !

 


 

12
Jaké jsou minimální částky pro Výplaty ?

PLATBY V REKLAMNÍM SYSTÉMU NE JSOU POVOLENY . Výdělek a Výplaty jsou v druhé části " V OBCHODNÍM SYSTÉMU " ! 


 

13
How long can I keep my inactive account ?

How long you need !


 

14
Jak dlouho mohu držet neaktivní učet ?

Jak dlouho budete potřebovat !


 

15
Where and how I pay - advertising ??

First, a member of PTC transferred the required sum of money from account to Purchase Balance, Balance and then makes a purchase ! 

 SeeHow-to videos (Foru )


 

 

16
Kde a jak - zaplatit Reklamy ??

Nejdříve člen PTC převede potřebnou finanční částku z Balance účtu do Purchase balance a následně provede nákup !

Viz . Návod : Forum - Video


 

17
It is necessary or mandatory to register in our Forum ?

NOT - The Forum has a lot of information!(in the Forum are registered under the same registration Nick (such as PTC Click Ads)  !


 

18
Je nutné či povinné, se zaregistrovat, do našeho Fóra ?

NE - ALE VÝHODNÉ  ( do Fóra se registrujeme ,pod stejnými registračním NICKEM ( jako u Ptc Click Ads ) ! 


 

19
What is the point system?

The point system is part of Ptc Click Ads - function of the system is similar to "refback" (reverse gain) earned points you can convert (transform) into money and make a purchase: ADVERTISING !

 

 


 

20
Co je - Bodový systém ?

Bodový systém je součástí Ptc Click Ads  - funkce systému je podobný jak "Ref-back" (zpětný zisk) ,získané body můžete převést (konvertovat) na hotovost a provést nákupy : REKLAMY !

 


 

21
MAY THE TERMS AND CONDITIONS CHANGE ?

YES - if this is necessary, everything is subordinate to and governed by the "CURRENT SITUATION"!

The company will, however, try to keep the trend and set up the system so that generally suit the members of the PTC!


 

22
MOHOU SE ZMENIT PODMINKY A PRAVIDLA ?

ANO - pokud je to, nezbytně nutné, vše se podřizuje a řídí dle " AKTUÁLNÍ SITUACE " ! 

Společnost se však bude snažit ,udržet trend a nastavení systému tak, aby všeobecně vyhovovalo Členům PTC !