Lastest News
REKLAMA ( Paid To Clicks )
Published on 20-05-2017

Važení přátelé,

informace k počtu reklam v sekci " PAID TO CLICKS " !

Vzhledem k tomu,že je velká poptávka na zobrazování REKLAM - bude delší doba ( čas ) k schvalování Vašich objednávek ( cca 14 dní ) !


Dear friends,

Information on the number of ads in the "PAID TO CLICKS" section!

Because there is a large demand for displaying REKLAM - there will be a longer time (time) to approve your orders (about 14 days) !


 

admin jejka - správa Ptc Click Ads

Novinky / NEWS
Published on 01-05-2017

Vážení Členové PTC  - k 30.4.2017 byly ukončeny zasílání ŽÁDOSTÍ O PLATBY ke společnosti Computer Servis Ltd ,bohužel kdo nestihnul ŽÁDOST ODESLAT ,má už jen jedinou možnost ,zapojit se do nových projektů a tak minimalizovat ZTRÁTU FINANCÍ ! 

VEDENÍ  - Jan Pril


Dear PTC Members - As of April 30, 2017 the sending of PAYMENT APPLICATIONS to Computer Servis Ltd was terminated, but unfortunately, who did not succeed in SENDING APPLICATION, has only one possibility to participate in new projects and thus minimize LOSS OF FINANCE!

 MANAGEMENT - Jan Pril