Lastest News
Novinky / NEWS
Published on 01-01-2017

Vážení přátelé,

Jménem společnosti Computer Servis Ltd bychom Vám rádi popřáli hodně štěstí a zdraví do nového roku 2017 a především dobré výdělky ve Vaší práci v PTC Clicks systémech.

Ať Vám vyjde vše, o čem sníte, a problémy a starosti zůstanou tam, kde skončil i loňský rok.  

Šťastný nový rok 2017 !

Ředitelka LTD - Jana Nešvarová


Dear Friends,

On behalf of Computer Services Ltd, we would like to wish good luck and health in the New Year 2017 and especially good earnings in your work in PTC Clicks systems.

Whether you come all of what you eat, and the issues and concerns remain where he also finished last year.

Happy New Year 2017!

Director of LTD - Jane Nesvar


 

 

 

NEW to January 1, 2017 / NOVINKY k 1.1.2017
Published on 01-01-2017

Czech:

Vážení členové,

Byly upraveny Podmínky a Pravidla " AKTIVITA V PTC CLICK ADS "

Změny se týkají :

  • ZA NEDORŽENÍ 70 % AKTIVITY - nebude již více REFENDOVÁNO zpět,Vaše žádost o výplatu  !
  • ČLEN PTC - pod hranicí 70 % až 50 % - ŽÁDOST bude přijata a však, VÝPLATA BUDE O 50 % - ZKRÁCENÁ !
  • ČLEN PTC - pod hranicí 50 % - ŽÁDOST bude STORNOVANÁ - ODSTRANĚNA !

INFORMACE ZDE : vstupte

 


 

English: 

Dear Members,

They were modified Terms and Conditions "ACTIVITY IN PTC CLICK ADS ' !

The changes concern:

  • For failing to meet 70% of the activity - will no longer REFUND back, your request for payment !
  • MEMBER OF PTC - below 70% - 50% - will PAYMENT (payment) by 50% - the shortening of the total amount!
  • MEMBER OF PTC - below 50% - payments will be canceled - CLEARED PAYMENT FOR THIS MONTH !

INFORMATION HERE :  vstupte